Rokovi međunarodne dostave

U nastavku možete provjeriti razliku među rokovima isporuka za slanje i primanje pošiljaka Eurodis i EU Express usluga.

EU Express usluga je dostupna od 1.1.2018. godine.

Zemlja Kod Eurodis EU Express
Austrija AT 2 dana
bez garancije roka isporuke
nedostupno
Belgija BE 3 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Bosna i Hercegovina BA 2 dana
bez garancije roka isporuke
nedostupno
Bugarska BG 7-8 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Cipar CY nedostupno 2-3 dana
garantirani rok isporuke
Crna Gora ME 2-5 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Danska DK nedostupno 2-3 dana
garantirani rok isporuke
Češka CZ 2 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Estonija EE nedostupno 2-3 dana
garantirani rok isporuke
Finska FI nedostupno 2-3 dana
garantirani rok isporuke
Francuska FR 4 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Irska IE 5 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Italija IT 3-4 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Latvija LV nedostupno 2-3 dana
garantirani rok isporuke
Litva LT nedostupno 2-3 dana
garantirani rok isporuke
Luksemburg LU 3 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Mađarska HU 2 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Malta MT nedostupno 2-3 dana
garantirani rok isporuke
Nizozemska NL 3-4 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Njemačka DE 2 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Poljska PL samo izvoz, 4 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Portugal PT 6 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Rumunjska RO 6 dana
bez garancije roka isporuke, dostupna samo izvozna usluga
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Slovačka SK 2 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Slovenija SI 1 dan
bez garancije roka isporuke
nedostupno
Srbija RS 2-5 dana
bez garancije roka isporuke
nedostupno
Švicarska CH 4 dana
bez garancije roka isporuke
nedostupno
Španjolska ES 4 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke
Švedska SE nedostupno 2-3 dana
garantirani rok isporuke
Velika Britanija (Ujedinjeno Kraljevstvo) GB 4 dana
bez garancije roka isporuke
2-3 dana
garantirani rok isporuke

 • Eurodis usluga namijenjena je primanju i slanju paketa i paleta po povoljnoj cijeni s očekivanim, ali ne garantiranim tranzitnim vremenima. Stvarni rokovi isporuke mogu se razlikovati od navedenih u tablici
 • EU Express usluga odnosi se samo na slanje paketa na područje 25 zemalja EU, na području Carinske unije, bez mogućnosti izvoznog carinjenja
 • EU Express je usluga brzog slanja paketa s garancijom roka isporuke u destinacijsku zemlju. Točna garantirana tranzitna vremena za EU Express uslugu možete provjeriti u Službi za korisnike
 • EU Express usluga dostupna je od 1.1.2018 godine
 • Trazitna vremena navedena su za veće gradove

Kvaliteta dostave

 • 6 svib
  96,6%
 • 5 svib
  96,1%
 • 4 svib
  95,4%

Dostupnost službe za korisnike

 • 7.5.2021.
  98,9%
Na dan 7.5.2021. Saznaj više