Osnovni podaci o društvu

 

Naziv

Overseas Trade Co Ltd. d.o.o.

Adresa sjedišta

Zastavnice 38a, 10251 Hrvatski Leskovac

OIB

19407280555

EORI broj

HR19407280555

MBS

080470669

Porezni broj

01761188

 

 

 

Žiro račun IBAN

HR5224840081101879255

Raiffeisen Bank Austria d.d.

Petrinjska 59, 10 000 Zagreb

HR9723400091110453222

Privredna banka Zagreb d.d.

Račkoga 6, 10 000 Zagreb

Temeljni kapital

 75.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Nadležni sud

Trgovački sud u Zagrebu

Član društva

Post 207 Beteiligungs GmbH, Austria

Član uprave

Rudolf Gartner