UPS cjenik

Kako se računa cijena dostave pošiljke u inozemstvo?

Izračunajte točnu cijenu prijevoza paketa kada ih putem UPS-a šaljete u inozemstvo u nekoliko koraka: 

  • utvrdite masu paketa
  • izmjerite sve dimenzije paketa u centimetrima (duljina, širina i visina)
  • pomnožite dimenzije u centrimetrima i podijelite iznos s 5000 ( duljina x širina x visina / 5000), a iznos koji ste dobili naziva se volumenska (avionska) masa
  • usporedite volumensku masu sa stvarnom masom paketa i za obračun cijene primjenite masu koja je veća (ili volumenska ili stvarna)
  • iz cjenika pročitajte kojoj zoni pripada zemlja u koju šaljete paketa
  • pronađite cijenu navedenu u pripadajućoj zoni

Preuzmite UPS cjenik za 2016. godinu.